Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 o ochronie praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Klient może odstąpić o umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia odebrania towaru poprzez wysłanie wypełnionego oświadczenia.

POBIERZ OŚWIADCZENIE

Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia Klienta od umowy.
Zwracany towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w transporcie.

Produkty personalizowane (wg wytycznych klienta) takie jak:
Zbiorniki, deski, akcesoria,
Nie podlegają zwrotom.

Batitube będący właścicielem sklepu internetowego griffonpoland.pl dokona zwrotu wartości zamówienia niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia odstąpienia przez Klienta od umowy sprzedaży.

Koszt odesłania Towaru oraz opakowania pokrywa Klient.